Afdrukken

Disclaimer

NPA Security Consulting v.o.f. (NPA) besteedt veel zorg aan het creëren van deze website. NPA garandeert evenwel niet de juistheid van de informatie. De gebruiker dient zich te realiseren dat de weergegeven informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan gewijzigd worden. Daaruit volgt dat NPA elke aansprakelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat daarvan kan gemaakt worden.

Auteursrecht


De opgemaakte teksten, de illustraties en andere elementen van deze website worden beschermd door het internationale auteursrecht. Iedere kopie, aanpassing, vertaling, schikking of verandering van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en met welke middelen ook, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Iedere inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Contact

+32 (0)477 61 29 87
+32 (0)475 72 72 45