Afdrukken

Security Consulting

Security Consulting betreft de advisering op het gebied van preventie van criminaliteit ten opzichte van personen of goederen.

Veiligheidsadvies dat uitsluitend betrekking heeft op het voorkomen van ongevallen of beroepsziektes en dus de gezondheid viseert en niet het voorkomen van strafbare feiten, maakt geen deel uit van onze advisering. Men spreekt in dit verband overigens veelal van "Safety" in plaats van "Security".

NPA Security Consulting werd bij Ministerieel Besluit van 17 maart 2005 (FOD Binnenlandse Zaken) vergund voor het aanbieden van diensten van security-advies.

Nieuw concept!

Physical Security Scan

aan 3 eurocent per m²

0,03 €/m²

een betaalbare én objectieve evaluatie van uw beveiliging!

Lees verder »

NPA Security Consulting on LinkedIn

Contact

+32 (0)477 61 29 87
+32 (0)475 72 72 45