Afdrukken

Risicoanalyse

Diefstal van goederen, geweld, vandalisme en terrorisme zijn alomtegenwoordig in de huidige maatschappij.

Managers en beleidsmakers moeten op een betrouwbare manier de risico's kunnen inschatten als basis om te beslissen hoeveel beveiliging effectief nodig is in hun organisatie.

  • Wat kan er gebeuren?
  • Wat is de kans dat er iets gebeurt?
  • Wat zijn de gevolgen ervan?

NPA maakt risicoanalyses om de belangrijkste risico- en probleemgebieden op het vlak van beveiliging in uw organisatie te identificeren en stelt vervolgens een actieplan op om deze risico's te beperken.

 

Hoe werkt het?

 

Het proces begint met een karakterisering van uw organisatie, inclusief de identificatie van ongewenste gebeurtenissen en de aanwezige kritische activa.

Als leidraad voor het definiëren van een beveiligingsplan wordt een dreigingsanalyse uitgevoerd, waarbij voor elk risico de kans of waarschijnlijkheid wordt ingeschat dat het zich voordoet.

Vervolgens worden de gevolgen ervan bekeken.

 

 

Methoden zijn ook opgenomen voor het inschatten van de effectiviteit van het huidige beveiligings-systeem tegen mogelijke incidenten.

Ten slotte wordt het risico berekend.

In het geval de risicowaarde onaanvaardbaar wordt geacht (te hoog), bevat onze methodologie een proces voor het identificeren en evalueren van bijkomende maatregelen om deze risico's te verminderen.

 

kjkjjkjkjkjjkjkjkjlj j ljlkj ljljlj

Contact

+32 (0)477 61 29 87
+32 (0)475 72 72 45