Afdrukken

Vergunning

Wettelijk kader

Sinds de wet van 7 mei 2004, tot regeling van de private veiligheid, zijn ondernemingen voor veiligheidsadvies vergunningsplichtig. De vergunning heeft betrekking op het recht om veiligheidsadvies te verstrekken of om zich als dusdanig uit te geven.

Artikel 1, § 6 van die wet geeft aan wat als onderneming voor veiligheidsadvies wordt beschouwd: "elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent bestaande uit het aan derden verstrekken van diensten van advies ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategieën, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied".

Het hoeft niet noodzakelijk om technisch advies te gaan. Ook managementsadvies of juridisch advies met betrekking tot veiligheid (security) valt onder de definitie.

Het veiligheidsadvies kan diverse vormen aannemen. Enkele door de wet geviseerde voorbeelden zijn:

  • Het verrichten van doorlichtingen teneinde securitymaatregelen te nemen of te verbeteren;
  • Het analyseren van securityproblemen;
  • Het ontwerpen, uitwerken en evalueren van securityconcepten, securitystrategieën en security-plannen;
  • Het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en plannen;
  • Het uitwerken of evalueren van securityprocedures;
  • Het ontwerpen, organiseren of evalueren van securitytrainingen;
  • Het leveren van diensten van securitymanagement.

Vergunning NPA

NPA Security Consulting werd bij Ministerieel Besluit van 17 maart 2005 als eerste onderneming vergund voor het aanbieden van diensten van veiligheidsadvies.

 

Contact

+32 (0)477 61 29 87
+32 (0)475 72 72 45